Výše uvedení VOIP operátoři (a ne jen tito) mají každý své WWW stránky, ale na nich uváděné informace prakticky shodné. Větší část této stránky se věnuje překladu společných informací jednotlivých VOIP. Odlišnosti VOIP jsou jen v detailech, cenách některých destinací a v destinacích kam je možno volat ZDARMA. Pro tyto informace nahlédni na jejich domovské stránky (v sekci "ceny").

| Domů | Návod | Novinky | Ceny | FAQ | SIP | SMS | Koupit kredit | Čeština | Fórum | ENGLISH |


sitemap

Moneybookers

Nvod


Co to vlastn je?

Je to nco jako internetov banka, polete sem penze ze sv domovsk "esk" banky a zde je pak voln mete pesouvat na jin ty moneybookers nebo platit v intrnetovch obchodech atd. Penize jdou samozejm pesunout zpt na V CZ et. Penze zaslte z CZ banky v K, pak Vs u rzn mny nezajmaj, protoe konverze probhaj automaticky.

V em jsou moneybookers vhodn?

a) bezpenost - nehroz zneuit daj z platbn karty, kadou platu autorizujete. Kdy budete pouivat k platbm moneybokers, tak na svj moneybookers et mete zaslat jen stku, kterou muste zaplatit (nap. kdy si budete poizovat kredit u telefonn spolenosti VoipDiscount, FREECall .. SKYPE).
b) cena Za veden tu a vklad na et moneybookers neplatte nic! Za zasln penz na jin moneybookers et, kter me bt kdekoliv na svt platte maximln 15 K (bn platba nap 500 K do zahrani stoj pes 200 K) Toto vak pedpokld, e pjemce m tak et u moneybookers! Vbr z Moneybookers do CZ banky je pak za cca 50 K. Ale d se pedpokldat, e jej budete pouvat spe k platbm....

Jak dlouho trvaj pevody penz?

CZ banka --> moneybookers trv bn 2-3 dny jako do jakkoliv jin banky (MoneyBookers maj et u ivnostensk banky)
Moneybookers --> Moneybookers nebo Moneybookers --> internetov obchod (kasno, tel.spolenost atd) probh vtinou on-line (nkolik sekund) vjmen dle, max 24 hodin.
Internetov kasno (szkov kancel) --> Moneybookers cca do 24 hodin, dle pravidel danho subjektu.

Jak se mohu zaregistrovat?

1) Kliknte na tento odkaz
2) Zvolte register
3) Vyplte vechny potebn daje (daje vyplujte pravdiv. V ppad nesrovnalos s pevody penz mouhou z MoneyBookers chtt nap. kopii njakho dokladu. Jmno a pijmen by mlo bt stejn jako Jmno a pjmen majitele tu odkud budete do MB poslat penze
4) jako mnu doporuuji zvolit Eura - vtina plateb na internetu je v eurech, ale mete samozejm zvolit jakoukoliv jinou mnu (K, US dolary atd.)
5)Po registraci Vm na V mail pijde potvrzovac E-MAIL, na odkaz v E-MAILu kliknte a tm dokonte registraci.

Jak zalu penze z m CZ banky do Moneybookers?

1) Pihlate se (pomoc e-mail adresy a Vmi zvolenho hesla...)
2) Zvolte Profile, kde si v "List of bank accounts" pidte svj CZ bankovn et - toto je dleit, protoe Moneybookeres pjmaj a pedevm vyplc penze jen na V registrovan CZ et (ne nkoho jinho!!! - bezpenost :-)))
3) Zvolte "Upload funds", zde naleznete et, kter maj Moneybookers zzen u ivnostensk banky a na kter polete penze. POZOR! Jako Variabiln symbol muste zvolit Vae "Reference". Platte v K!
Pozor! V dnm ppad nemete platit hotov pmo na pepce banky, nebo sloenkou! Va Moneybookers et mus bt vdy svzn s Vaim bnm tem na Vae jmno.

Jak pes MoneyBookers platit?

Vtinou na danm internetovm obchod (tel.spolenost atd) najdete volbu k placen, zde pak zvolte prostednictvm Moneybookers a platbou Vs provede "prvodce" V ppad, e potebujete platit na jn Moneybookers et zvolte "Send Money" a zde vyplnte e-mail adresu pjemce, stku atd.... pi tomto pevodu po Vs MoneyBookers bude cht oven - zadnm data narozen

Pi registraci jsem zadal jmno bez diakritiky, je to problm pi porovnn s mm bankvonm tem?

Dle dosavadnch zkuenost, jmno bez diakritiky nen na zvadu, dokonce to doporuuji.

Mm et u MB v CZ korunch ale chci koupit kredit kter je v euro.

Nemuste se obvat, pevod mn probh automaticky, MB zalou stku ve sprvn mn (nap euro) a Vm odetou K dle platnho kurzu.

Nedbal jsem zde popsanch postup a pesto jsem vloil penze u pepky banky. Co te?

Napojte svj MB et na njak V esk bankovn et, ten pot verifikujte, nejlpe zaslnm K z Vaeho tu do MB nebo pomoc funkce verifikace u MB (MB zalou drobnou stku na V CZ et). Pokud se i nadle penze neobjev na Vaem MB tu, tak kontaktujte MB na mailu service@moneybookers.com, a popite svj MB et a daje zadan pi vkladu na pepce banky, aby jej mohli identifikovat a pipsat Vm je.

ppad nejasnost m kontaktujte na kotouc@makofka.com.

 

sitemap